Visual C Temel bilgiler

Visual C++ dersleri için gerekli temel bilgiler.

Untitled Document

C++ Temelleri

Visual C++ uygulamalarına geçmeden önce temel programcılık bilgisine sahip olmalısınız. Bu bölümde genel olarak bilgi vermeye çalışacağım. Birçok programlama dilinde döngüler,sorgulamalar ve değişkenler benzer şekildedir, sadece yazılımları değişir. Buradaki temeller ışığında ansi-C yada C++ ile ilgili bir kitaptan daha fazla bilgi edinmelisiniz.

 

Değişken (Variable)

Değişkenler içersinde çeşitli bilgiler bulunduran isimlerdir. bunlar kullanımda kolaylık sağladığı gibi birçok durumda da değişken kullanmak bir zorunluluk olur. değişken isimlerini istediğiniz harflerle yazabilirsiniz. yalnız Türkçe karakterler kullanamazsınız, ve değişken isminde önce harf yazmak zorunludur, sayılar sonra yazılır.( Ğ,Ü,Ş,İ,Ç,Ö kullanılmaz)
örnek değişken isimleri: elma, giris, eleman_adi, sayi3 vb.
hatalı değişken isimleri ise: 3elma, 5eleman_adı, bilgi!, giris-no vb.


Değişken Türleri

integer = Tam Sayı
Bu değişken türü hafızada 4 byte yer alır, sayı sınırı -231 ve 231-1 arasındadır

Örnek:

//değişken tanımlama
int elma;
int armut;
int toplam;

//değişkene değer atama
elma=20;
armut= 10;

//değişkenler ile işlem yapma
toplam=elma+armut;


Short, Long, Unsigned integer = sınırları farklı Tamsayı

Eğer daha büyük yada daha küçük sayılarla çalışıyorsak hafızada uygun boyutu ayırmak için short(kısa) , long(uzun), unsigned(işaretsiz, pozitif ) tipi ile tamsayı sınırları değiştirilebilir.

Örnek:

unsigned long Yolboyu;
//buradaki değişkenin boyu 0 ve 232-1 arasındadır (yani 4,294,967,295 )

short int azsayi;
//bu değişken hafızada iki byte yer kaplar


Double , Float =Kesirli sayı
Bu değişken türü kesirli sayıları alır. double hafızada 8 byte yer kaplar. float 4 byte.

Örnek:

double boyunuz;
boyunuz=1.75;
//bu değişkenin sınırı -1.7×10^-38 ilse 1.7×10^-38 arasıdır

float pisayisi=3.14159f;
//Eğer daha kısa bir aralık ile çalışacaksanız. float kullanın

 


Char = Harf
normalde tek bir harf alır fakat diziler kullanılarak sınırsız sayıda harf ataması yapılabilir.

Örnek:

//harf isimli bu değişken sadece bir harf alır
char harf = A;

//kelime isimli bu değişken 25 harf alabilir, boşluk ta bir harf sayılır.
char kelime[25];

//alt örnekte ise cumle isimli değişken otomatik olarak karşıdaki harf sayısına göre hafızada yer ayırır
char cumle[]="bu bir kelime grubu";


Bolean (bool)=mantıksal değişken

Bu değişken sadece 1 ve 0 sayılarını alır. bunlara 1(bir) yerine TRUE , 0(sıfır) yerine FALSE atamaları yapılabilir.

Örnek:

bool evlimisiniz;
evlimisiniz = false ;

 

Sorgu/Şart ( if )

Değişkenlerin veya fonksiyonların değerini kontrol etmekte kullanılır.
yazılışı :

if ( şart )
{

//Şart doğru ise yapılacak işlemler

}else{

//şart yanlış ise yapılacak işlemler

}

Örnek:

int numara;
//burada herhangi bir giriş komutu ile kullanıcıdan numara sorulabilir
numara = 254;

if (numara == 254)
{
mesaj "numarayı doğru girdiniz"
}else{
mesaj "numarayı yanlış girdiniz"
}

if ile kullanılabilecek bazı sorgulama çeşitleri şunlardır

< küçüktür
<= küçük eşittir
> büyüktür
>= büyük eşittir
== eşittir //C++ dilinde sorgulama işleminde iki adet eşittir kullanılır, tek eşittir değer aktarımında kullanılır.
!= eşit değildir

 


Döngü

En basit döngü For döngüsüdür. belirli sayılar arasında programın işlemleri tekrar yapmasında yada diziler ile işlem yaparken kullanılır. Örneğin Ekrana bir yazıyı 10 kere yazmanız gerekiyor diyelim. şöyle yazabilirsiniz:


int i;

For ( i =0 ; i <10 ; i++)
{
// Ekrana yazı yazma komutu
}

 

döngü yazılışı:


For ( başlangıç sayısı ; Devam etme şartı ; artırma miktarı)
{
//tekrar edilecek işlem buraya yazılacak
}

While

Sınırlı sayılarda For kullanılırken sonu kestirilemeyen durumlarda While kullanılır.


int i;


While ( i <10)
{
// Bu döngü devamlı tekrar eder.
}

Burdaki While döngüsünde şart sabit olduğundan döngü sürekli tekrarlar. hatta bu bilgisayarın kilitlenmesine sebep olabilir. bunun için While kullanırken döngünün şartı dikkatli seçilmelidir. yukarıdaki şöyle olabilir


int i;


While ( i <10)
{
i=i+1;
}

Bu döngü ise i=9 a kadar sürer. i=9 olunca şart sağlanmadığı için döngü biter.

 


Struct ,Class , Objects ( Yapılar ve Sınıflar )

Bunları kullanarak işlemleri hızlandırıp, işimizi kolaylaştırabiliriz. Bu terimler başlı başına bir kitap konusu olabilecek kadar uzun olduğu için burda sadece struct için bir örnek veriyorum. bir tür değişken de denebilir ama kendi içinde birçok değişken bulundurur.

Örnek: diyelim ki birçok kişinin yaşı, boyu, kilosu ile ilgili bir program yazacağız. bu durumda her eleman için ayrı ayrı boy, yaş , kilo değişkeni tanımlamak yerine ADAM isimli bir yapı oluştururuz.

typedef struct _ADAM
{
   int kilo;
   int yas;
   double boy;
}ADAM;

//alt kısımda bunu kullanırken ise değişken tanımlar gibi önce değişken tipini sonra da değişkene verdiğimiz ismi yazıyoruz

ADAM eleman1;
ADAM eleman2;

//bilgi girerken aşağıdaki gibi girebiliriz,
eleman1.boy = 1.56;

eleman1.kilo = 85;
eleman2.kilo = 72;

//bunları kullanırken de aşağıdaki gibi yazabiliriz,
toplam_kilo = eleman1.kilo + eleman2.kilo;

Konuyu anladık mı ?
Konuya Devam: Burada C program dili komutlarına sınırlı ölçüde değindik. Kendinize zaman ayırıp Türkçe C sitelerinden veya kitaplardan bu konuları iyice öğrenmeniz gerekiyor. Bizim işimiz oyun programlamaya ağırlık vermek.
ÜCRETSİZ C++ DERLEYİCİLER
Nette bulabileceğiniz birkaç Ücretsiz C++ derleyicisi:
www.bloodshed.net/devcpp.html (8Mb civarı) çok tercih edilen bir derleyici. örnek projeler ve gelişmiş arabirim mevcut. (indirme linki sayfanın en dibinde)
www.cs.virginia.edu/~lcc-win32/ (4Mb civarı) resource editor ve kullanışlı başlangıç dosyaları oluşturabiliyor.
www.delorie.com/djgpp/ Oyun yazmakta çok kullanılan Djgpp compiler.
www.borland.com/products/downloads/download_cbuilder.html Borland firmasından ücretsiz derleyiciler.

KAYNAK KODLARI ve ÖRNEKLER

www.codeproject.com/ Çok geniş bir kaynak kod arşivi
codeguru.earthweb.com/ yüzlerce kod örneği bulabileceğiniz bir site
www.cpluspluc.com visual örnekler ve temel c bilgileri.
www.iseran.com/Win32/FAQ/section0.html win32 hakkında merak ettiğiniz birçok soruya cevap. ilk windows 1.0 ne zaman çıktı ve özellikleri ne idi..? windowsXP ne gibi fayda sağladı..? vb...
visualcpp.net/ örnekler , ipuçları ...
msdn.microsoft.com/ Windows tabanlı programlar yazacaksınız microsoft ilk kaynak olacaktır.
msdn.microsoft.com/visualc/ Microsoft'un visual c++ sayfası
www.programming.de/ Eğlence için c++ ve java kodları
www.mbsoftweb.de/Help/c__.html C örnekler ve ipuçları

Ekleyen: drekon

Kapalı

Bir yıldan uzun süre geçtiği için konu otomatik olarak kapatılmıştır !