Visual Basic -Menüler

Temel Bilgi, Pencereler ve Menüler.

VİSUAL BASİC 6.0 a GİRİŞ

Öncelikle VB6 da yeni bir form oluşturup VB6 nın kontrollerini ve menülerini tanıyacağız.Yeni bir çalışma formu oluşturmak için programı açtığınızda gelen ekrandan  standart EXE yi seçip  Aç butonuna tıklıyoruz.

Karşımıza VB6 nın çalışma alanı çıktı.Şimdi sırasıyla bu alan üzerindekilere göz atalım.

FORM: Bizim esas çalışma alanımızdır.VB6 da ki bütün nesneleri bu form üzerine yerleştirir ve programı yazarız.Bu bölüm programın görsel alanıdır.form bir nesnedir.

TOOLBOX: VB6 da kullandığımız nesneleri bu malzeme kutusundan alıp forma yerleştiririz.Her nesnenin kendine has özellikleri ve olayları vardır.

PROJECT EXPLORER: Projemizde bulunan formlar , modüller ve bu gibi nesneleri gösterir.

*View Code: Kod penceresini açar.Program kodlarının yazıldığı pencere.

*View Object: Çalışma alanımız olan form ekranına geri döner.

*Toggle Folders: Form ve modül gibi bileşenleri kendi katagorilerine ait klasörlerde gösterir.

PROPERTIES WINDOW: Bu pencere form üzerine yerleştirilen nesnelerin özelliklerini görmeye ve ayarlamaya yarar.

FORM LAYOUT WINDOW: Formun ekranda kapladığı ve bulunduğu yeri gösterir.Oluşturacağınız programın boyutlarını ve ekranda görüleceği alanı görebilirsiniz.

Aşağıda gördüğünüz ise VB6 nın standart menüleri ve kısayollarını üzerinde barındıran araç çubuğudur.Şimdi bu çubuğu biraz inceleyelim.

File Menüsü

New Project: Yeni bir proje başlatır.(CTRL+N)

Open Project: Var olan bir projeyi açar.(CTRL+O)

Add Project: Uygulamamıza yeni projeler ekler.

Remove Project: Uygulamamız içindeki bir projeyi çıkartmaya yarar.

Save Project : Projede bulunan tüm nesneleri kayıt eder

Save Project AS : Projede bulunan tüm nesneleri farklı bir isimde kayıt eder.

Save : Sadece aktif nesneyi kayıt eder.(Örneğin bir form)

Save as : Aktif nesneyi farklı bir isimde kayıt eder.

Print : Projeyi yazdırır.(CTRL+P)

Make Project1.exe : Yaptığınız programı derleyip exe uzantılı hale getirir.

Exit : Program çıkışı

Edit Menüsü

Undo: Son işlemi geri al

Redo: Geri alınan son işlemi tekrarla

Cut: kes ( CTRL+X)

Copy: Kopyala ( CTRL+C)

Paste: Yapıştır (CTRL+V)

Paste Link: DDE (Dinamik Veri Erişimi) Uygulamalarında bir Windows uygulamasından clipboard a kopyalanan verileri vb uygulaması içine aktarır.

Delete: Sil

Delete Table From Database: Veri tabanından bir tabloyu siler.

Select All: Tüm kod yada nesneleri seçer.

Select All Columns: Veri kaynağı penceresinde bulunan tüm alanları seçer.

Table: Tablo işlemleri için kullanılır.

Find: Bir ifade, Cümle veya kelime arar.

FindNext: Bulunan kelimenin bir sonrakini arar

Replace: Bir kelimeyi veya cümle gurubunu başka bir kelime veya cümle ile değiştirmeye yarar.

Indent: İmlecin bulunduğu satırı bir tab sağa kaydırır.Karar komutları ve dögülerde yazılan kodların daha okunaklı olması için tercihen kullanılır.(TAB)

Outdent: İmlecin bulunduğu satırı bir tab sola kaydırır.

Insert File: Koda imlecin bulunduğu yerden itibaren başka bir dosyadan kod ekler.

List Properties/Metods: Kod penceresinde bir nesnenin özelliklerini ve o nesneye ait çalışma metodlarını listeler.

List Contast: Bir ifadenin alabileceği sabit değerleri gösterir.

Quick Info: Nesneler ait Fpnksiyonlar, Metodlar, Prosedürler ve değerlerin yazılışını göstererek hakkında bilgi verir.

Parameter info: Fonksyonların veya ifadelerin içerdikleri parametreleri gösterir.

Complete Word: Yazılan ifadeyi otomatik olarak tamamlar.

Bookmarks: İstenilen satırları işaretleyip aralarında gezinebilirsiniz.

View Menüsü

Code: Kod penceresini açar

Object: Form ortamına geri döner.

Definition: Tanımlanan değişkenin veri tipinin açıklamasını Object Browser da gösterir.

Last position: Kod penceresinde bulunan son noktaya geri döner.

Object Browser: Nesne tarayıcısı.Nesneler ve onlara uygulanabilecek metodlar ve özellikler listelenir.

Debug: Hata ayıklamak için kullanılır.Projeyi satır satır çalıştırıp değişkenlerin değerlerini görebilirsiniz.

Immediate Window: Debug moda iken bu pencereden değişken üzerinde işlem yapabiliriz.Hata ayıklama penceresi.

Local Window: Debug moda iken nesnelere ait değerlerin izlenmesini sağlar.

Watch Window: Debug moda iken Add Watch menüleri ile eklenen değişkenlerin değişiminin izlenmesini sağlar.

Call Stack: Aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir.

Project Explorer: Projedeki dosyaları gösterir.Yukarıda geniş olarak anlatılmıştı.

Project Window: Properties penceresini görüntüler.Nesne özellikleri Penceresi.

Form Layout Window: Layout penceresini görüntüler.

Property Pages: Özellikleri topluca değiştirme imkanı verir.

Table: Veritabanı tasarım pencerelerinde kullanılır.

Show Panes: Query ve View tasarım pencerelerindeki kısımları görüntülemek için kullanılır.

Zoom: Diyagram penceresini büyültüp küçültür.

Toolbox: Araçkutusunu aktif eder.Kapatmışsanız görüntüler.

Color Palet: Renk penceresini görüntüler.

Data View Window: Data view penceresini görüntüler.

Toolbars: Araç çubuklarını gösterip gizlemeye yarar.

Project Menüsü

Add Form: Projeye form ekler

Add MDI Form: Projeye MDI form ekler

Add Module: Projeye modüle ekler

Add Class Module: Projeye class modül ekler

Add User Control: Projeye kullanıcı kontrolü eklenir

Add Property Pages: Oluşturulan Activex için property pages eklenir.

Add User Document: Activex dökümanı eklenir.

Add DHTML Pages: Dinamik HTML uygulamalarında yeni sayfa eklemek için kullanılır.

Add WebClass: Information Sever uygulamalarına WebClass nesnesi eklenir.

Add Data Report: Veri tabanı uygulamalarında Data Report adlı formeklenir.

Add Data Environment: Veri tabanı uygulamaları için data environment nesnesi eklenir.

Remove: Seçili olan dosyayı projeden kaldırır.

References: Nesne kütüphanelerinden nesneler eklemeye yarar.

Components: Projelerde kullanmak üzere toolbox a yeni nesneler eklemeye yarar.

Project Properties: Projeyle ilgili özellikler ayarlanır.(Proje ismi,Exe ismi,sürüm vs..)

Format Menüsü

Align: Form üzerindeki nesneleri aynı hizaya alır.Alt seçeneklerinde Sola,Ortaya,Sağa üzerine ve altına gibi bir çok hizalama seçenekleri vardır.

Make Same Size: Seçilen nesnelerin alt seçenekleri doğrultusunda yüksekliklerini veya genişliklerini veya her ikisini aynı boyuta getirir.

Size To Grid: Nesnelerin köşe ve kenar çizgilerini gridlerle çakıştırır.

Horizontal Spacing: Nesnelerin arasındaki yatay boşlukları ayarlar.Eşit,Artan ve azalan gibi seçeneklere sahiptir.

Vertical Spacing: Nesnelerin arasındaki dikey boşlukları ayarlar. Eşit,Artan ve azalan gibi seçeneklere sahiptir.

Center In Form: Form üzerindeki seçilen nesneyi formun ortasına taşır.

Order: Form üzerindeki nesneler üst üste gelmişseler hangisinin önde veya hangisinin arkada kalacağını belirlemenize yarar.send to back-bring to front, arkaya at-öne al

Debug Menüsü

Step Into: Programı adım adım çalıştırır.

Step over: Programı procedür çağrıları halinde adım adım çalıştır.

Run To Cursor: Programı tekrar başlatarak imlecin olduğu kısıma kadar işletir.

Add Watch: Program çalışırken izlenecek değişkenleri eklemeye yarar.

Watch Expression: İfadenin değerini izlemeye yarar.

Break When Value True: Değişkenin değeri sıfırdan farklı bir değerde ise program durur.

Break When Value Changes: Değişkenin değeri değiştiğinde program durur.

Edit Watch: Add watch ile eklenen değişkenleri siler ya da değiştirir.

Quick Watch: Seçilen değişkenin ya da işlemin o anki değerini gösterir.

Clear All Breakpoints: Tüm durdurma noktalarını siler.

Set Next Statement: Durdurulma noktasından sonra çalıştırılabilir ilk komutu seçer.

Show Next Statement: Durdurulma noktasından sonraki çalıştırılabilir ilk komutu gösterir.

Run Menüsü

Start: Hazırladığımız formu(Programı) çalıştırır.

Start With Full Compile: Projenin tamamını kontrol ettikten sonra çalıştırır.

Break: Çalışmakta olan programı geçici olarak durdurur.

End: Çalışan programı durdurur.

Restart: Çalışması geçici olarak durdurulmuş programı tekrar baştan çalıştırır.

Tools Menüsü

Add Procedur: Projeye fonksiyon, alt program ve özellik eklemeye yarar.Kod için.

Procedure Attributes: Eklenen prosedürün özelliklerini kontrol etmekte kullanılır.

Menu Editor: Menüler oluşturmakta kullanılır.Dosya,Düzen,Görünüm menüleri gibi.

Options: Kodları ve ifadeleri otomatik tamamlamadan renklerini değiştirmeye, formdaki ızgaraların aralıklarını ayarlamaya kadar bir çok genel ve özel ayarı barındıran kısımdır.

Add-Ins

Visual Data Manager: Bir çok veri tabanını oluşturabileceğiniz bir uygulama.

Add-In Manager: Bir çok yardımcı uygulamaları bu yönetici sayesinde VB6 ya

ekleyebilirsiniz.

Unutmayın ki Visual Basic programlama dili programcılığa adım atabileceğiniz kolay ve görsel bir dildir.Biraz uğraş ve alıştırmaya bağlı olarak kısa zamanda pek çok şeyler yapabilirsiniz.Her şey sizin azminize kalmış. Sonraki derslerde diğer ayrıntıları inceleyeceğiz.

Ekleyen: King_Ermac

Kapalı

Topic closed automatically because it`s been more than a year!