Digital Renklendirme 2

devam....

Untitled Document

Renklendirme 1

 

Bir önceki a_aman1n sonucunu Photoshop da aç1p birlikte renklendirme denemeleri yapaca1z ..

Bir önceki çal1_man1n son halini PS de aç1p biraz daha Kontrast ayarlar1yla oynay1p Paint Daubs filtresini uygulayarak daha keskin ve dokulu bir yüzey yakalamaya çal1_1yoruz.(resim1 ve 2)

sonras1nda brush arac1yla s1cak ve souk 1_1k kaynaklar1n1 belirleyip renklendiriyoruz..(resim 3) ( bu a_amay1 tabiki farkl1 bir Layer a yap1yoruz.. böylelikle istersek daha farkl1 Blending mode lar1 kullanarak çe_itli etkiler yakalaya biliriz)

sonras1nda sahnemize uygun bir doku yap1p overlay modunda çal1_maya dahil ediyoruz..(resim4)

yukardaki layer sekmesinin içindeki "doku" layer1n1 kopyal1yarak etkiyi artt1rabiliriz..bazen bu kopyalama sonucu çal1_mada istemediimiz yanmalar ve renk patlamalar1 olu_abilir.. bunlar1da eraser (silgi) arac1n1 kullanarak giderebiliriz ..

ve biraz daha rötu_layarak ...

Ekleyen: Null

Kapalı

Topic closed automatically because it`s been more than a year!