Borasiugur

  • Name :
  • Job : Meslek Deneme Erbabı.
  • City : istanbul
  • Sign : Bir ülkede akıl ve sanattan çok servete değer verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. Friedrich Nietczshe
  • Send Message:Mesaj