TR3D Hakkında : Yasal Takip başlatıldığı için bu konu silinmiştir.

Sözleşme vb. resmi evraklar
wisemanxxxMustafa BeytekinAvatar

Sözleşme vb. resmi evraklar tabi ki çok önemli. Ama anlayamadığım nokta şu; normal ticari bir faaliyette işinizi teslim ederken faturanızı kesersiniz.İşin başında da aldığınız ön ödemeyi de ya makbuzla ya da firmanızın hesabına yatırılan para ile resmiyete dökersiniz. Bu zaten karşı tarafın size bu işi yaptırmak için rızası ve talebi olduğunu gösterir.Faturanızı kestikten sonra karşı tarafın bir itirazı yoksa ve faturayı kabul ettiyse zaten yasal bir hakkınız doğar. İtirazı varsa da davanızı açar paranızı alırsınız. Benim kanaatim bu.


www.vds3d.com
2019-02-07 14:50:49
 • Offline
 • Erkek
Bireysel çalışanlar için sözleşmede
fasuto53Fatih Avatar

Bireysel çalışanlar için sözleşmede şöyle bir madde geçe(bili)r, Her iki taraf açısından doğacak tüm vergi yükümlülükleri iş verene aittir.


2019-02-12 09:58:44
 • Offline
 • Erkek
Bu tür sahtekarlıkları sadece
ozcansenerÖzcan Şener

Bu tür sahtekarlıkları sadece böyle iş verenler yapmıyor maalesef.3D görselleştirme yapan Volkan Karaduman adındaki kişiye dikkat edin, uzak durun, ne iş verin ne para.


http://www.ozcansener.com/
2019-02-13 19:37:58
 • Offline
 • Erkek
Hepimiz başından malesef bu
ozgurtarÖzgür Tarımcıoğlu

Hepimiz başından malesef bu tarz tatsız durumlar geçiyor. Daha önce bir avukata yaptırdığım sözleşmeyi paylaşmak isterim. Umarım yardımcı olur.


 

ÜÇ BOYUTLU MİMARİ MODELLEME PROJESİ SÖZLEŞMESİ  

 

1.Taraflar:

 

Bir tarafta işi  yaptıran............................................ adresinde mukim……………………..       (Bundan sonra İŞİ YAPTIRAN olarak anılacaktır.)

 

İle,

 

Diğer tarafta işi yapacak olan ………… Mah. ………….. Sok. …………. Apt. no:….. K:… Merkez (FİRMA İSMİ)……………………………………………….. (Bundan sonra PROJEYİ YAPAN olarak anılacaktır.)

 

arasında aşağıdaki şartlar dahilinde bir sözleşme yapılmıştır.

 

 

2.Sözleşmenin Konusu:

 

Sözleşmenin konusu; ……………………………adresinde inşaatı yapılacak olan gayrimenkulün ……..(teknik tanım)………..

 

 

 

3.Projeyi Yapanın Sorumlulukları:

 

3-a)Yapımını üstlendiği Üç Boyutlu Modelleme Projesi işinin teklife ve sözleşmeye uygun kaliteli malzeme ve işçilik ile yapılmasını sağlayacaktır.

 

3-b)Yukarıda belirtilen adresteki gayrimenkulün projesini, …/…./….. tarihinde İŞİ YAPTIRAN şahsa ya da tüzel kişi olması durumunda yetkili temsilcisine tutanak karşılığında teslim edecektir. Teslim almama durumunda PROJEYİ YAPAN  nın sorumluluğu yoktur ve iş bu sözleşmenin 5. maddesindeki hakları saklıdır.

 

 

4.İşin Süresi:

 

PROJEYİ YAPAN işe..................... tarihinde başlayacak ve işi başlama tarihinden itibaren………..gün içerisinde bitirecektir. Tarafların uyuşan iradesi ile bu süre ek bir sözleşme ile uzatılabilir.

 

5.Ücret Ve Ödeme Şekli:

 

5-a)Projenin yapımı, işinin teslimi, işçilik   ve   diğer   tüm   masraflar   dahil   PROJEYİ YAPAN’A ……………………………………….-TL ödenecektir.

 

5-b) Taraflarca tespit edilen bu bedelin %..........'si işe başlama anında peşin olarak. kalan %........lik kısmı ise işin bitiminde, işin sözleşmeye ve teklife uygun olarak yapılmış olduğunun iş bu sözleşmenin 3-a) maddesi ile belirtildiği şekilde tutanakla teslim edildiğinde ödenecektir. İşe başlama anında %......lik ücretin ödenmemesi durumunda PROJEYİ YAPAN’ın iş görme yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

 

 

5-c) İş bu sözleşmenin 3-a) maddesinde belirtilen tarihte ödeme (FİRMA İSMİ) nin …………………….Bankası……………………………………nolu hesabına yatırılacaktır. Toplam ödemenin banka dekontu vb. belge ile PROJEYİ YAPAN’a teslimi ile PROJEYİ YAPAN toplam bedel üzerinden fatura tanzim edecektir.

 

5-d) Ücret tutanak tarihinde muacceldir. İŞİ YAPTIRAN teslim ve tutanak tarihinde ücreti belirtildiği şekilde ödemezse, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşecektir. Tutanak tarihinde ödeme yapılmadığı takdirde, tarafların serbest iradeleri ile tespit edildiği üzere mevduata uygulanan en yüksek faiz üzerinden İŞİ YAPTIRAN aleyhine faiz işleyecektir. Madde 6’da belirtilen süre şartı, ücretin ödenmesi bakımından İŞİ YAPTIRAN için de muteberdir.

 

5-e) İş bu sözleşmede belirtilen bedelin teminatı için, İŞİ YAPTIRAN tarafından ……adet…………………………….bedelli senet tanzim edilmiştir. Ücretin ödenmesi ile senetler, PROJEYİ YAPAN tarafından düzenlenecek fatura ile birlikte İŞİ YAPTIRAN’a teslim edilecektir.

 

 

6.Cezai Şart:

 

İŞİ YÜKLENEN işe başlama tarihinden itibaren ………..gün içerisinde yüklen­diği işi bitiremezse geciktiği her gün için.................................................. ………………-TL cezai şart olarak ödemeyi herhangi bir ihtara gerek olmaksızın İŞİ YAPTIRAN'a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 

7.  Tebligatlar:

 

Taraflar işbu sözleşmede belirlileri adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul ederler. Adresin değişmesi halinde değişiklikten itibaren ......gün içerisinde yeni adres bildirilmezse eski adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

 

8.  Uyuşmazlık Halinde Yetki:

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Muğla Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

İşbu 8 madde ve 2 sayfadan oluşan sözleşme .../../200. tarihinde taraflar arasında iki nüsha olarak düzenlenip imzalanmış ve birer nüshası taraflara verilmiştir.

 

 

            İŞİ YAPTIRAN                                                      PROJEYİ YAPAN


2019-02-14 09:21:15
 • Offline
 • Erkek
Sözleşme yapsanız da fatura
ozcansenerÖzcan Şener

Sözleşme yapsanız da fatura kesseniz de piyasadaki belki de çoğunuzun bildiği bazı firmalar/post prodüksiyon firmaları insanların hakkını yemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yaptıkları tabi ki fikir ve sanat eserleri kanununa dahi aykırı. Bedeli ödenmeden bir işi yayınlamaları yasalara aykırılık teşkil ediyor fakat bu adamlar nasıl olsa mahkemeye vermez diye düşünürek kanunları hiçe sayıyorlar. Maalesef de genelde öyle oluyor ve insanlar mahkeme ile mi uğraşacağım diyip işin peşini bırakıyorlar.


http://www.ozcansener.com/
2019-02-14 16:39:08 Edit:2019-02-14 23:29:18
 • Offline
 • Erkek
Yaptığınız işlerde hakkınızı aramaktan
cebliyunus akdagcik

Yaptığınız işlerde hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin arkadaşlar.
Bazı durumlarda işe yarayan bir yöntem üst müşteriye şikayet etmektir. Özellikle sizin ödemenizi yapmayan şahıs, işi kurumsal bir şirkete yapıyorsa oldukça geçerli bir yöntemdir. Kurumsal şirketler bu konuları ciddiye alır. Sizin müşterinize yapacakları bir telkin ödemenizi çok hızlı şekilde almanızı sağlayabilir.
Tabi bu yöntem ödeme yapmamayı alışkanlık haline getiren kişileri oldukça kızdıracaktır. Çünkü oda müşterisine karşı prestij kaybetmiş oluyor.


www.cebli.com
2019-02-14 21:50:44
 • Offline
 • Erkek
Şu maddeyi değişşsek nasıl
Elif7Elif KarlıdaAvatar

Şu maddeyi değişşsek nasıl olur.

8. Uyuşmazlık Halinde Yetki:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Muğla Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Resmi işlemler dolayısı ile doğacak her türlü mahkeme ve avukat masraflarını İŞİ YAPTIRAN ödemeyi kabul eder.


Mimari çizim öğreniyorum.
2019-02-15 07:57:36
 • Offline
 • Bayan
Davayı kazanmanız durumunda bu
cebliyunus akdagcik

Davayı kazanmanız durumunda bu masraflar zaten borçlu tarafa aittir. Ayrıca belirtilmesine gerek yoktur.
ihtar çekilirken bu durum borçlu tarafa hatırlatılır.


www.cebli.com
2019-02-15 10:16:38
 • Offline
 • Erkek

Kapalı

Bir yıldan uzun süre geçtiği için konu otomatik olarak kapatılmıştır !