Realistic Denemeler

Realistic Denemeler Realistic Denemeler - Feyzullah Taş

feyzullah_tas (Feyzullah Taş) program: blender and makehuman Süre: yarım saat 0 yorum yapıldı 0/10

Blender 2.77.a sürümü kullanılmıştır.
Makehuman adlı insansı modelleme programından faydalanılmış olup blenderde düzenelemelr yapılmıştır. Hair blenderin particle özelliği ile yapılmıştır. Cycles ile render alınmıştır.
Ayrıca sampling değeri renderin PREWİEW ayarlarına getirilerek alınmıştır.
Render süresi:7 dakika.

Realistic Denemeler 1

Realistic Denemeler için Yorumlar

feyzullah_tas Diğer Çalışmaları